Podmínky členství

Klub astronomů, organizovaný Hvězdárnou v Úpici, sdružuje mladé zájemce o vesmír, kosmonautiku a příbuzné obory ve věku do 15 let. Většina aktivit klubu probíhá korespondenční formou, jednou ročně se uskuteční třídenní setkání - Pozorovací víkend (účast na něm není podmínkou členství). Každý člen Klubu astronomů obdrží členský průkaz vystavený na jméno, který ho opravňuje k návštěvě všech akcí organizovaných úpickou hvězdárnu. Podmínkou je vážný zájem o astronomii a příbuzné obory, roční členský příspěvek je 100 Kč. Člen klubu, který se zapojí do internetové soutěže (bližší informace na www.tady.cz/astroklub/soutez.htm) získá roční členství zdarma.

 

Výhody členů:

- volný vstup na všechny akce pořádané úpickou hvězdárnou

- desetiprocentní sleva při nákupu astronomických publikací a pomůcek, zakoupených na úpické hvězdárně

- padesátiprocentní sleva při jednorázové návštěvě kterékoliv hvězdárny v ČR (slevu proplatíme na základě předložené vstupenky)

- zdarma metodické materiály, čtvrtletní ASTROzpravodaj, astronomické cirkuláře, mapky oblohy a další metodické pomůcky