Soutěž pro účastníky pozorovacího víkendu

11.05.2017 15:02

ÚČASTNÍCÍ POZOROVACÍHO VÍKENDU SE MOHOU ZÚČASTNIT SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ PAPÍROVÉ HÁZEDLO - VLAŠTOVKU. SOUTĚŽÍ SE VE DVOU KATEGORIÍCH: 1) VZHLED, 2) DOLET V METRECH. ÚČASTNÍCI SI HÁZEDLO MOHOU VYROBIT DOMA, VÍTĚZOVÉ OBOU  KATEGORIÍ OBDRŽÍ CENU. ZE SOUTĚŽE, KTERÁ PROBĚHNE V NEDĚLI DOPOLEDNE, BUDOU VYŘAZENA KUPOVANÁ HÁZEDLA A TA, KTERÁ JSOU VYBAVENA JAKÝMKOLIV POMOCNÝM MOTORKEM. K VÝROBĚ MUSÍ BÝT POUŽIT JEN RŮZNĚ SILNÝ PAPÍR.