Ve středu hvězdokupy je černá díra

21.01.2018 10:47

Hvězdáři z observatoře na hoře Paranal v Chile objevili v jádru hvězdokupy NGC 3201 hvězdu, která obíhá kolem černé díry o hmotnosti čtyřikrát převyšující Slunce. Je to první neaktivní černá díra, nalezená v kulové hvězdokupě. Hvězda se nachází na jižní obloze v souhvězdí Plachty.