Kde všude organizuje hvězdárna astronomické kroužky?

05.09.2016 12:15

Přihlásit se - kromě kroužků, které probíhají přímo na hvězdárně v Úpici - můžete do kroužků v Broumově, Trutnově, Náchodě, České Skalici a Červeném Kostelci. Schůzky se konají zpravidla v přednáškovém sále Středisek volného času mládeže. Informace získáte tamtéž.